Voorwaarden

OFFERTES

 • Onze offertes zijn 21 dagen geldig tenzij anders vermeld.
 • Indien producten niet leverbaar zijn behoud Bamboe Vloeren Discounter het recht een gelijkwaardig alternatief aan te bieden. De klant heeft het recht geen gebruik te maken van deze mogelijk en daarmee af te zien van de aankoop van dit product.
 • De offerte is een integrale aanbieding.
 • Alle werkzaamheden welke niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.
 • De klant dient de offerte schriftelijk of per e-mail voor akkoord te verklaren. Daarnaast vraagt Bamboe Vloeren Discounter conform de algemene CBW-voorwaarden een aanbetaling van 15 procent te doen.
 • Onze prijzen zijn erop gebaseerd dat wij onze werkzaamheden ongestoord en ononderbroken kunnen uitvoeren. Kosten van eventuele vertraging als gevolg van derden worden doorbelast tegen het standaard uurtarief.

BETALING

 • Indien Bamboe Vloeren Discounter de overeenkomst door welke omstandigheid dan ook niet kan nakomen, zal de aanbetaling volledig worden geretourneerd.
 • Levering van goederen: betaling vindt plaats bij bezorging (er kan contant betaald worden) of er wordt een materiaalfactuur verzonden met een betalingstermijn van 3 dagen.
 • Levering en plaatsing: bij aanvang van werkzaamheden dienen de kosten voor materialen conform offerte binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Diensten en meerwerk dienen na oplevering van de werkzaamheden binnen 7 dagen na ontvangt van de factuur te zijn voldaan.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn hanteren wij een rentevergoeding van 1 procent per maand over het openstaande bedrag plus €50,-.
 • Creditcardbetalingen kunnen wij helaas niet accepteren.

BEZORGING

 • Bezorgkosten voor materialen zijn berekend op basis van levering aan de voordeur op de begane grond.
 • Bij gewenste levering op hoger gelegen etages geldt een toeslag van € 1,- per etage per m2. Bij flatgebouwen met een lift geldt een toeslag van € 1,- per m2, ongeacht de etage.

ARBEID

 • Wanneer Bamboe Vloeren Discounter werkzaamheden verricht dienen de betreffende ruimtes toegankelijk, leeg, stofvrij en droog te zijn. De vloeren dienen vlak (en bij verlijmen ook trekvast) te zijn. Ook kunnen ruimtes tijdens de werkzaamheden niet door derden betreden worden. Wanneer dit niet in orde is en de werkzaamheden niet begonnen kunnen worden brengen wij hiervoor €119,- in rekening. De werkzaamheden zullen dan opnieuw worden ingepland.
 • Gedurende de looptijd van het project kunnen er geen werkzaamheden door derden plaatsvinden die tot overlast leiden.
 • Voor het inkorten van opdek binnendeuren geldt een standaardtarief van € 35,- per deur en voor stompe deuren een standaardtarief van € 42,-.
 • Voor het maken van een kader voor bijvoorbeeld een deurmat of luik geldt een vast tarief van € 60,-.
 • Voor meerwerk, waarvoor geen offerte is overeengekomen, geldt een tarief van €60,- per uur, afgerond op halve uren.
 • Als er een extra dag nodig is als gevolg van meerwerk, geldt er een minimum dagtarief van € 120,- plus reiskostenvergoeding.
 • Alleen onaangebroken pakken parket worden binnen 5 werkdagen retour genomen tegen verrekening van 50% van de prijs.

OPLEVERING

 • Na oplevering dient de klant binnen 7 dagen op of aanmerkingen kenbaar te maken aan Bamboe Vloeren Discounter. Afgegeven garanties blijven onverminderd van kracht.

REISKOSTEN

 • Voor meerwerk dat leidt tot extra mandagen geldt een vergoeding van € 0,40 per km gerekend vanaf onze locatie te Doorn.

OVERIG

 • Parkeerkosten op locatie worden doorberekend aan de klant.
 • Alle in de Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 • Bamboe is een natuurproduct. Kleine kleurafwijkingen zijn normaal en kunnen dus niet tot reclamatie leiden.

CBW-ERKEND

 • De Bamboe Vloeren Discounter valt onder Natuurlijk Bamboe BV is CBW-erkend en werkt dan ook conform de CBW-voorwaarden. Hierdoor bent u als klant extra goed beschermd en krijgt u meer garanties.
 • Voor de algemene voorwaarden van het CBW verwijzen wij u naar de volgende link: http://www.cbwerkend.nl